Bệnh thường gặp ở lúa

Bệnh thường gặp ở lúa

 

 

 Bệnh thường gặp ở lúa/ Nguyễn Quang Thọ. - H.: Nông nghiệp, 1988. 

Tóm tắt: Các bệnh và biện pháp phòng trừ các loại bệnh hại cây lúa

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:12:00

Trang liên kết