Chọn giống lúa lai

Chọn giống lúa lai

 

 

 Chọn giống lúa lai/ Nguyễn Thị Trâm. - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung. - H.: Nông nghiệp, 2002.

Tóm tắt: Phương pháp và kỹ thuật chọn giống lúa lai hiệu quả

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:25:00

Trang liên kết