Giống lúa lai Trung Quốc và kỹ thuật gieo trồng

Giống lúa lai Trung Quốc và kỹ thuật gieo trồng

 

 Giống lúa lai Trung Quốc và kỹ thuật gieo trồng/ Trần Ngọc Trang. - H.: Nông nghiệp, 2000. 

Tóm tắt: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc các giống lúa lai của Trung Quốc

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-07 11:26:00

Trang liên kết