Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ

Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ

 

 

 Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ/ Nguyễn Mạnh Chính, Mai Thành Phụng. - H.: Nông nghiệp, 2000. 

Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng và biện pháp phòng trừ cây cỏ dại cho cây lúa

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 09:41:00

Trang liên kết