Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân

Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân

 

 

 Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân/ Nguyễn văn Hoan. - H.: Nông nghiệp, 1998.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng thâm canh cây lúa nước theo hộ nông dân 

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 09:47:00

Trang liên kết