Kỹ thuật trồng lúa cạn

Kỹ thuật trồng lúa cạn

 

 

 Kỹ thuật trồng lúa cạn/ Viện khoa học nông nghiệp miền Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 1994. 

Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lúa cạn ở Việt Nam

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 09:51:00

Trang liên kết