Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa: Giáo trình cao học nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa: Giáo trình cao học nông nghiệp

 

 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa: Giáo trình cao học nông nghiệp/ Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. - H.: Nông nghiệp, 1995.

Tóm tắt: Giáo tình ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống lúa

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-13 10:26:00

Trang liên kết