Mẫu xây dựng hệ thống thủy nông cho lúa, rau , mầu

Mẫu xây dựng hệ thống thủy nông cho lúa, rau , mầu

 

 

Mẫu xây dựng hệ thống thủy nông cho lúa, rau , mầu/ Đỗ Trọng Hùng. - H.: Nông nghiệp, 1999.

Tóm tắt: Các mẫu xây dựng hệ thống thủy lợi cho cây lúa và cây rau hoa màu

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 10:28:00

Trang liên kết