Cây lúa và kĩ thuật thâm canh

Cây lúa và kĩ thuật thâm canh

 

 

 Cây lúa và kĩ thuật thâm canh/ Nguyễn Văn Hoan. - Nghệ An: Nxb.Nghệ An, 2003

Tóm tắt: Cây lúa và kỹ thuật thâm canh cây lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 10:51:00

Trang liên kết