Xoá đói giảm ngèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt - cá - lúa

Xoá đói giảm ngèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt - cá - lúa

 

 

 Xoá đói giảm ngèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt - cá - lúa/ Nguyễn Thiện, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Công Quốc. - H.: Nông nghiệp, 1999

Tóm tắt: Các biện pháp, lợi ích xoá đói giảm ngèo bằng phương thức chăn nuôi kết hợp vịt - cá - lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 10:54:00

Trang liên kết