Quy phạm khảo nghiệm giống lúa

Quy phạm khảo nghiệm giống lúa

 

 

 Quy phạm khảo nghiệm giống lúa / Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - H.: Nông nghiệp, 2004

Tóm tắt: Các quy phạm khảo nghiệm giống lúa 

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-13 10:54:00

Trang liên kết