Giống lúa thơm đặc sản,giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao

Giống lúa thơm đặc sản,giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao

 

 

 Giống lúa thơm đặc sản,giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao/ Trương Đích- H.: Nông nghiệp, 1994.

Tóm tắt: Các đặc điểm sinh trưởng và kinh tế của giống lúa thơm đặc sản,giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-13 11:37:00

Trang liên kết