Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân

Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân

 

 

 Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân / Nguyễn Văn Hoan. - H.: Nông nghiệp, 1999

Tóm tắt: Kỹ thuật thâm canh, trồng, chăm sóc và thu hoạch lúa ở hộ nông dân 

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-13 11:40:00

Trang liên kết