Lúa lai và kỹ thuật thâm canh

Lúa lai và kỹ thuật thâm canh

 

 

 Lúa lai và kỹ thuật thâm canh / Nguyễn Văn Hoan- H.: Nông nghiệp, 2000. 

Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng, phát triển các giống lúa lai và kỹ thuật thâm canh các giống lúa lai

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 11:41:00

Trang liên kết