Chọn giống lúa lai

Chọn giống lúa lai

 

 

 Chọn giống lúa lai/ Nguyễn Thị Trâm- Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung. - H.: Nông nghiêp, 2000.

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và phương pháo lựa chọn các giống lúa lai

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 15:43:00

Trang liên kết