Chọn tạo giống lúa cho các vùng khô hạn, ngập úng, chua phèn

Chọn tạo giống lúa cho các vùng khô hạn, ngập úng, chua phèn

 

 

 Chọn tạo giống lúa cho các vùng khô hạn, ngập úng, chua phèn/ Viện Cây lương thực và thực phẩm. - H.: Nông nghiệp, 1995.

Tóm tắt:  Phương pháp và kỹ thuật chọn tạo giống lúa cho các vùng khô hạn, ngập úng, chua phèn

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-13 15:48:00

Trang liên kết