Giống lúa thơm đặc sản, giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao

Giống lúa thơm đặc sản, giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao

 

 

 Giống lúa thơm đặc sản, giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao/ Trương Đích ch.b.; Đỗ Khắc Thịnh, Nguyễn Quốc Lý. - . - H.: Nông nghiệp, 1994

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và kỹ thuật chăm sóc giống lúa thơm đặc sản, giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 15:50:00

Trang liên kết