Ngành sản xuất lúa Việt Nam: Nhìn qua lịch sử, văn hóa và kỹ thuật.

Ngành sản xuất lúa Việt Nam: Nhìn qua lịch sử, văn hóa và kỹ thuật.

 

 

 Ngành sản xuất lúa Việt Nam: Nhìn qua lịch sử, văn hóa và kỹ thuật- Tp.HCM.: Nông ghiệp, 2007. 

Tóm tắt: Đặc điểm ngành sản xuất lúa Việt Nam qua  góc nhìn của lịch sử, văn hóa và kỹ thuật. 

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-13 15:54:00

Trang liên kết