Thâm canh sản xuất lúa

Thâm canh sản xuất lúa

 

 

 Thâm canh sản xuất lúa/ A. T. Sađrin; Phan Cát, Việt Chi. - H.: Nông nghiệp, 1962

Tóm tắt: Đặc điểm thâm canh sản xuất lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-14 10:22:00

Trang liên kết