Sinh lý của ruộng lúa năng suất cao

Sinh lý của ruộng lúa năng suất cao

 

 

 Sinh lý của ruộng lúa năng suất cao/ Đào Thế Tuấn- H.: Khoa học và Kỹ Thuật, 1970

Tóm tắt: Đặc điểm sinh lý của ruộng lúa năng suất cao

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 10:24:00

Trang liên kết