Tưới và chăm bón lúa xuân

Tưới và chăm bón lúa xuân

 

 

 Tưới và chăm bón lúa xuân/ Nguyễn Thưởng. - H.: Nông Thôn, 1974

Tóm tắt: Kỹ thuật tưới tiêu và chăm bón cây lúa xuân

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 10:25:00

Trang liên kết