Bàn về sinh thái lúa nhiệt đới

Bàn về sinh thái lúa nhiệt đới

 

 

 Bàn về sinh thái lúa nhiệt đới/ Tanaka Akira, Đinh Văn Lữ dịch. - H.: Nông nghiệp, 1981 

Tóm tắt:  Đặc điểm sinh thái và phát triển về sinh thái lúa nhiệt đới

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-14 10:26:00

Trang liên kết