Thâm canh sản xuất lúa

Thâm canh sản xuất lúa

 

 

 Thâm canh sản xuất lúa / A.T.Sađrin; Phan Cát, Việt Chy. - H.: Nông nghiệp, 1985

Tóm tắt: Đặc điểm thâm canh và sản xuất cây lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 10:55:00

Trang liên kết