Sổ tay kỹ thuật trồng lúa

Sổ tay kỹ thuật trồng lúa

 

 

 Sổ tay kỹ thuật trồng lúa /  Hà Học Ngô. - H.: Nông thôn, 1975.

Tóm tắt: Các lưu ý về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa nước

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 10:59:00

Trang liên kết