Giáo trình cây lúa: Dùng trong các trường đại học nông nghiệp

Giáo trình cây lúa: Dùng trong các trường đại học nông nghiệp

 

 

 Giáo trình cây lúa: Dùng trong các trường đại học nông nghiệp /  Đinh Văn Lữ. - H.: Nông nghiệp, 1978.

Tóm tắt: Giáo trình cây lúa (đặc điểm, kỹ thuật trồng) sử dụng trong các trường đại học nông nghiệp

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:00:00

Trang liên kết