Thâm canh lúa ở các vùng phía nam

Thâm canh lúa ở các vùng phía nam

 

 

 Thâm canh lúa ở các vùng phía nam / Dương Hồng Hiền. - TP. HCM: Nông nghiệp, 1986

Tóm tắt: Đặc điểm kỹ thuật thâm canh cây lúa nước phía Nam

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-14 11:01:00

Trang liên kết