Giáo trình cây lúa

Giáo trình cây lúa

 

 

 Giáo trình cây lúa / Nguyễn Ngọc Đệ- TP. HCM.: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009

Tóm tắt: Thông tin về đặc điểm sinh thái, sinh trưởng, phát triển và chăm sóc thu hoạch cây lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:19:00

Trang liên kết