Lịch sử trồng lúa Việt Nam

Lịch sử trồng lúa Việt Nam

 

 

 Lịch sử trồng lúa Việt Nam / Trần Văn Đạt.- [Việt Nam] : Nông nghiệp bền vững, 2011.

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử trồng lúa của Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:20:00

Trang liên kết