Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa

Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa

 

 

Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa / Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam.- Hà Nội : Nông nghiệp, 2015

Tóm tắt: Cách thức sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa máy thu hoạch lúa, tài liệu do hiệp hội Cơ Khí Nông nghiệp Việt Nam xuất bản.

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:25:00

Trang liên kết