Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường

Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường

 

 

 Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường / Võ Quang Minh chủ biên ... [và những người khác].. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016

Tóm tắt: Tài liệu áp dụng công nghệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong ngành nông nghiệp, trong đó có cây lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:26:00

Trang liên kết