Bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừ

Bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừ

 

 

 Bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng trừ / Nguyễn Văn Viên chủ biên ... [và những người khác].. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2013

Tóm tắt: Đặc điểm, biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:28:00

Trang liên kết