Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long

Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long

 

 

 Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long / Ngô Ngọc Hưng ... [và những người khác].. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016

Tóm tắt: Phương pháp quản lý độ phì nhiêu của đất trồng lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:51:00

Trang liên kết