Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa máy gieo, máy cấy lúa

Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa máy gieo, máy cấy lúa

 

 

 Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa máy gieo, máy cấy lúa / Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam.. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2015

Tóm tắt:Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa máy gieo, máy cấy lúa

 Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 11:55:00

Trang liên kết