Bệnh hại cây bắp: Hướng dẫn xác định bệnh ngoài đồng ruộng

Bệnh hại cây bắp: Hướng dẫn xác định bệnh ngoài đồng ruộng

 

 

 Bệnh hại cây bắp: Hướng dẫn xác định bệnh ngoài đồng ruộng / Carlos De Leon; Phạm Văn Biên d.. - H.: Nông nghiệp, 1993.

Tóm tắt: Các bệnh hại trên cây bắp, ngô. Hướng dẫn cách xác định, phòng trừ bệnh ngoài đồng ruộng

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-14 15:46:00

Trang liên kết