Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô

Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô

 

 

 Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô / Hoàng Minh. - H.: Lao Động - Xã hội, 2005

Tóm tắt:  Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa màu, trong đó có cây ngô

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 15:47:00

Trang liên kết