Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao

Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao

 

 

 Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao / Trương Văn Đích, Phạm Đồng Quảng, Phạm Thị Tài. - H.: Nông nghiệp, 1995

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 15:54:00

Trang liên kết