Ngô lai và kỹ thuật thâm canh

Ngô lai và kỹ thuật thâm canh

 

 

 Ngô lai và kỹ thuật thâm canh / Nguyễn Thế Hùng. - H.: Nông nghiệp, 2001

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái cây ngô lai và kỹ thuật thâm canh cây ngô lai năng suất cao

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 15:56:00

Trang liên kết