Sấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đình

Sấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đình

 

 

 Sấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đình / Cao Văn Hùng, Nguyễn Hữu Dương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2001

Tóm tắt: Kỹ thuật sấy và bảo quản ngô giống trong gia đình

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-14 15:57:00

Trang liên kết