Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì)

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì)

 

 

  Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì) / Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc. - H.: Lao động Xã hội, 2004.

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái của cây có củ và kỹ thuật trồng thâm canh cây sắn (cây khoai mì)

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-15 11:13:00

Trang liên kết