Bảo quản và chế biến sắn (khoai mì)

Bảo quản và chế biến sắn (khoai mì)

 

 

 Bảo quản và chế biến sắn (khoai mì) / Cao Văn Hùng- H.: Nông nghiệp, 2001. 

Tóm tắt: Kỹ thuật bảo quản và chế biến cây sắn ( cây khoai mì)

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-15 11:14:00

Trang liên kết