Tinh bột sắn và các sản phẩm từ tinh bột sắn

Tinh bột sắn và các sản phẩm từ tinh bột sắn

 

 

 Tinh bột sắn và các sản phẩm từ tinh bột sắn/ Hoàng Kim Anh, Ngô Kế Sương, Nguyễn Xích Liên. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

Tóm tắt: Cách chế biến, bảo quản và sử dụng các sản phẩm từ cây sắn- tinh bột sắn

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-15 11:18:00

Trang liên kết