Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì)

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì)

 

 

 Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì) / Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc. - H.: Lao động Xã hội, 2004

Tóm tắt: kỹ thuật thâm canh cây sắn và cây có củ

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-15 11:21:00

Trang liên kết