Cây có củ và kỹ thuật thâm canh: Cây khoai lang

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh: Cây khoai lang

 

 

 Cây có củ và kỹ thuật thâm canh: Cây khoai lang / Hồ Hữu An, Đinh Thế Lộc. - H.: Lao động Xã hội, 2005.

Tóm tắt: Kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, thu hoạch cây có củ - cây khoai lang

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-15 11:31:00

Trang liên kết