Sâu bệnh chính hại cây khoai lang và cách phòng trừ

Sâu bệnh chính hại cây khoai lang và cách phòng trừ

 

  Sâu bệnh chính hại cây khoai lang và cách phòng trừ / A. R. Braun, B. Hardy. - H.: Nông nghiệp, 2001. -

Tóm tắt: Phương pháp phòng trừ và trị bệnh hại cho cây khoai lang

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-15 11:32:00

Trang liên kết