Sổ tay hướng dẫn đồng ruộng các loại sâu, bệnh và mất cân đối dinh dưỡng chính của cây khoai lang

Sổ tay hướng dẫn đồng ruộng các loại sâu, bệnh và mất cân đối dinh dưỡng chính của cây khoai lang

 

 Sổ tay hướng dẫn đồng ruộng các loại sâu, bệnh và mất cân đối dinh dưỡng chính của cây khoai lang / A. R. Braun ch.b.; [và nh.ng. khác]. - H.: Nông nghiệp, 1998

Tóm tắt: Sổ tay hướng dẫn đồng ruộng: biện pháp phòng trừ và trị bệnh mất cân đối dinh dưỡng cho cây khoai lang

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-15 11:34:00

Trang liên kết