Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang

 

 

 Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang / Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc- H.: Lao động Xã hội, 2004

Tóm tắt: Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-15 11:35:00

Trang liên kết