Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang

  

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang / Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc. - H.: Lao động Xã hội, 2004

Tóm tắt: Kỹ năng thâm canh cây khoai lang và cây có củ

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-15 11:36:00

Trang liên kết