Kỹ thuật trồng rau an toàn : Cà chua, cà tím ớt ngọt, đậu bắp, su hào, cải củ, súp lơ, đậu vàng - đậu cô ve, đậu Hà Lan...rau gia vị

Kỹ thuật trồng rau an toàn : Cà chua, cà tím ớt ngọt, đậu bắp, su hào, cải củ, súp lơ, đậu vàng - đậu cô ve, đậu Hà Lan...rau gia vị

  

Kỹ thuật trồng rau an toàn : Cà chua, cà tím ớt ngọt, đậu bắp, su hào, cải củ, súp lơ, đậu vàng - đậu cô ve, đậu Hà Lan...rau gia vị / Trần Khắc Thi.. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2011

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng ra sách, trồng rau an toàn: cà chua, cà tím, ớt ngọt, đậu bắp, su hào, củ cải, súp lơ...

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-19 11:05:00

Trang liên kết