Kĩ thuật trồng cà chua an toàn, quanh năm

Kĩ thuật trồng cà chua an toàn, quanh năm

 

 Kĩ thuật trồng cà chua an toàn, quanh năm/ Trần Khắc Thi, Mai Thị Phương Anh. - Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2003. 

Tóm tắt: Kĩ thuật trồng, chăm sóc cây cà chua an toàn, quanh năm

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-19 11:07:00

Trang liên kết