Trồng cà chua quanh năm/

Trồng cà chua quanh năm/

 

 Trồng cà chua quanh năm/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó- H.: Lao động, 2005.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng cây cà chua quanh năm

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

2018-03-19 11:09:00

Trang liên kết